srp | eng

Flow Albr

Naše usluge...

Naše usluge

Projektovanje

Projektovanje

Kroz uslugu projektovanja našim klijentima možemo ponuditi izradu kompletne projektne dokumentacije obrađene kroz sve faze. Generalni projekti, idejna rešenja, idejni i glavni projekti, izvođački projekti sa detaljima za izvođenje radova, projekti izvedenog stanja, uz Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i elaborate zaštite od požara su delovi projektne dokumentacije koje je moguće uraditi u saradnji sa nama.

Sa sopstvenim kadrovima možemo obraditi sledeće faze projektne dokumentacije:

 • Arhitektonsko-građevinske
 • Termotehničke
 • Elektroenergetske
 • Telekomunikacione
 • Hidrotehničke
 • Tehnološke

Naši kadrovi su pre svega specijalizovani za projektovanje objekata opšte namene (stambeni, poslovni, hotelski i sl.) ali i za industrijske objekate poput proizvodnih pogona, skladišta, postrojenja i sl.

Project management

Project management

Nasa deviza je „od urbanizma do upotrebne dozvole“.

Project manageri Flow-a vodili su proceduru za dozvole, projektovanje, izgradnju i sve pratece delatnosti za desetine objekata investicione vrednosti pojedinacno i do pedeset miliona eura. Poznavanje propisa, procedura i inzenjersko znanje su preduslov za efikasno i ekonomicno vodjenje i najmanjih objekata kako bi se izbegle birokratske i ostale prepreke. Svaki objekat koji smo radili kao project management doveli smo do upotrebne dozvole cime se moze pohvaliti mali broj firmi.

Konsalting

Konsalting

Konsalting je dvosmerni interaktivni proces primanja i davanja podrške. Naši konsultanti će samostalno ili u saradnji sa vašim menadžment timom raditi na kreiranju, razvoju i stimulisanju poslovnih procesa koji doprinose uspešnom vođenju i okončanju projekta.

Na koji način i sa koliko sredstava ući u investiciju, najoptimalnija dinamika radova i ulaganja, kontrola i nadgledanje svih učesnika u projektu uz redovno izveštavanje investiora, koordinacija svih činioca u svim fazama projekta su samo deo onoga što možemo ponuditi kroz konsultantske usluge.

Izvodjenje radova

Izvodjenje radova

U saradnji sa našim partnerskim firmama možemo ponuditi izvođenje svih tipova objekata (rezidencijalni, industrijski, skladišni, poslovni....) po sistemu ključ u ruke.

Naročito sledeće radove:

 • Pripremne i zemljame radove, radove nasipanja i planiranja terena
 • Betonsku konstrukciju, betonske podne ploče završno obrađene
 • Čelične konstrukcije, čelične rešetke
 • Zidanje i malterisanje
 • Pokrivanje panelima ili trapezastim limovima, ostale limarske radove
 • Sve vrste izolaterskih radova
 • Hidrantske mreže, šahte, jame, kanale, pristupne mostove
 • Kompletne zanatske radove do faze „ključ u ruke“