srp | eng

Flow Albr

Naše reference...

FLOW + PROJEKTI

Prethodni projekti

Stručni nadzor - stadion Metalac

Objekat: Stadion Metalac
Investitor: Metalac a.d.
Predmet: Stručni nadzor
Površina: 5000 m2
Mesto: Gornji Milanovac
Investiciona vrednost: 2.500.000 €
Godina: 2011.

Projektovanje stambenog naselja sa tipskim kućama

Objekat: Stambeno naselje sa tipskim kućama
Investitor:John Bacon
Predmet: Projektovanje
Površina: 200.000 m2
Investiciona vrednost:
Mesto: Angola
Godina: 2011.

Poslovno – tržni centar

Objekat: Poslovno – tržni centar
Investitor: Aviv Arlon
Predmet: Projektovanje I stručni nadzor
Površina: 22.000 m2
Investiciona vrednost: cca 15.000.000 €
Mesto: Pančevo
Godina :2011.

Projektovanje i stručni nadzor

Objekat: Poslovni kompleks
Investitor: Alubonde Europe
Predmet: Projektovanje I stručni nadzor
Površina: 4000 m2
Mesto: Banatski Karlovac
Investiciona vrednost: 1.000.000 €
Godina: 2011.

Hladnjača za skladištenje voća kapaciteta 25.000t u Irigu

Sa slovenačkom firmom HTH kao naručiocom usluge odnosno srpkim Rudnap Agrarom kao investitorom dogovoreno je pružanje usluge projektovanja svih faza projektne dokumentacije na nivou glavnih projekata.
Hladnjača koja će se projektovanti sledećih 45 dana biće jedna od najmodernijih takve vrste u ovom delu evrope.
Kao vršilac tehničk kontrole je angažovan Mašinoprojekt tako da će se kroz kontinuirani proces kontrole u toku projektovanja saradnjom dve renomirane rojektantske firme obezbediti najviši nivo kvaliteta projektne dokumentacije.

Izrada glavnih projekata za beogradski Hotel Šumadija

Sa beogradskim Best Western – Hotel Šumadijom ugovorena je izrada projektne dokumentacije na nivou glavnih projekata za dogradnju dva sprata hotela, izgradnju podzemne garaže od 100 parking mesta i banket sale ukupne kvadrature 7.000m2.
Pored izrade projektne dokumentacije svih faza vodiće se i procedura pred nadležnim institucijama za pribavljanje svih uslova, saglasnosti i dozvola.

Instalacije za dojavu požara i detekciju ugljen monoksida

Sa Novobeogradskim preduzećem Jugodata, sa kojim su već ugovoreni radovi na izvođenju termotehničkih instalacija, ugovoreno je i izvođenje instalacija slabe struje u delu garaže.
Izvodiće se instalacije za dojavu požara i detekciju ugljen monoksida.
Planirani rok za završetak radova je dve nedelje.

Razvodni gasovod Užice-Čajetina-Zlatibor

Sa arhitektonskim fakultetom u Begradu je potipsan ugovor za izradu projektne dokumentacije za izradu elaborata situacionog plana sa urbanističko-tehničkim uslovima za razvodni gasovodu Užice-Čajetina-Zlatibor.
Rok za izradu projektne dokumentacije je 20 dana.

Izvođenje termotehničkih instalacija za Jugodatu, Beograd Srbija

Sa preduzećem za pružanje usluga u oblasti informacionih tehnologija Jugodata doo ugovoreno je izvođenje radova na sistemima za ventilaciju i odimljavanje garaže njihovog poslovnog objekta u ul. Milutina Milankovića u Novom Beogradu. Radovi su ugovoreni po principu ključ u ruke.

Izvođenje stabilne instalacije za gašenje požara u Novom Beogradu

Sa Beogradskim preduzećem Jugodata potpisan je ugovor za izvođenje radova na sprinkler instalaciji. Radovi su ugovoreni poprincipu ključ u ruke. Rok za izvođenje radova je 3 nedelje.

Izvođenje termotehničkih instalacija u Rakovici, Beograd

Sa preduzećem Konstruktor Konsalting ugovoreno je izvođenje mašinskih instalacija u proizvodno poslovnom objektu u Beogradskom naselju Rakovica ukupne površine 1.500 m2.
Početak radova je predviđen za 1.09 dok je rok završetka 4 nedelje.

Nadzor nad izvođenjem radova - Fabrika za proivodnju tečnih materijala u građevinarstvu

Posle ugovora za vršenje stručnog nadzora nad građevinskim radovima potpisan je i ugovor o vršenju stručnog nadzora nad izvođenjem radova na instalacijama u okviru Fabrike za proivodnju tečnih materijala u građevinarstvu u okviru kompleksa fabrike Zvezda Helios.

Hidrotehničke instalacije Zvezda Helios

Potpisan je ugovor za projektovanje kompletnih hidrotehničkih instalacija u okviru fabričkog kruga Zvezda Helios.

Poslovni objekat Jugodata Novi Beograd

Izrada glavnih projekata Jugodata

Ugovorena je izmena i dopuna kompletne projektne dokumentacije na nivou glavnih projekata za poslovni objekat Jugodate u Novom Beogradu.
Pored izrade projektne dokumentacije dogovoreno je i pružanje konsultantskih usluga u procesu pribavljanja saglasnosti na projektnu dokumentaciju.

Holiday Inn Beograd, 12.000m2

Holiday Inn Beograd, 12.000m2

Na podruciju Novog Beograda u III Bulevaru 2008 godine projektovan je a kasnije i izveden hotel Holiday Inn. Ceo investicioni ciklus od pribavljanja uslova, izrade idejnog resenja, izrade projektne dokumentacije, pribavljanja saglasnosti na projektnu dokumentaciju, vodjenje izgradnje i pribavljanje upotrebne dozvole je vodjen pod patronatom ljudi koji su nekada bili deo Multicon Inzenjeringa a sada cine tim eksperata preduzeca Flow Plus.

» prethodni » noviji