srp | eng

Flow Albr

Naše reference...

FLOW + PROJEKTI

Prethodni projekti

Izoterm Plama, 9.000m2

Izoterm Plama, 9.000m2

Idejni i glavni projekti kompleksa hala za proizvodnju folije i cevi iz penjenog polietilena; Površina kompleksa koji obuhvata dve hale iznosi oko 9 000 m2.

Flow + i Kronospan iz Lapova

Potpisan ugovor za vršenje tehničkog prijema Fabrike za preradu drveta, proizvodnju univera i šper ploča Kronospan iz Lapova.

Potpisan ugovor za projektovanje fabrike 'Zvezda Helios'

Sa slovenačkom kompanijom Zvezda Helios iz Gornjeg Milanovca potpisan je ugovor za projektovanje fabrike za prozivodnju završnih materijala u građevinarstvu. Projekat će se realizovati kroz tri faze u sledeće dve godine. U prvoj fazi projektovaće se proivodni pogon za tečne građevinske materijale, u drugoj pogon za praškaste materijale i u trećoj skladište gotovog proizvoda sa halom za pakovanje.

Flow i Zvezda Helios

Potpisan ugovor za vršenje stručnog nadzora (građevinski radovi) nad izgradnjom fabrike za prozivodnju završnih materijala u građevinarstvu Zvezda Helios iz Gornjeg Milanovca.

» noviji