srp | eng

Flow Albr

Naše reference...

FLOW + PROJEKTI

Prethodni projekti

Tehnički prijem zgrade Telefonija

Objekat: Zgrada Telefonije
Investitor: Telefonija
Predmet: Tehnički prijem
Površina: 5000 m2
Investiciona vrenost: 3.000.000 €
Mesto: Beograd
Godina: 2010.

Dečije odmaralište Šuplja Stena

Objekat: Dečije odmaralište Šuplja Stena
Investitor:Ustanovao Rekreativno – obrazovni centar Vračar
Predmet: Projektovanje
Površina: 1000 m2
Investiciona vrednsot: 1.000.000 €
Mesto: Avala
Godina: 2010.

Adrani 2 i Ratina

Objekat: Glavnih projekata gasovoda Adrani 2 i Ratina i Glavnih projekata MRS Ribnica 1i 2, Beranovac, Ratina, Adrani 1 i Jarčujak
Investitor: Direkcija za planiranje i izgradnju Kraljevo
Predmet: Projektovanje
Investiciona vrednost: 1.000.000 €
Mesto: Okolina Kraljeva
Godina: 2010.

Izrada glavnih projekata za beogradski Hotel Šumadija

Sa beogradskim Best Western – Hotel Šumadijom ugovorena je izrada projektne dokumentacije na nivou glavnih projekata za dogradnju dva sprata hotela, izgradnju podzemne garaže od 100 parking mesta i banket sale ukupne kvadrature 7.000m2.
Pored izrade projektne dokumentacije svih faza vodiće se i procedura pred nadležnim institucijama za pribavljanje svih uslova, saglasnosti i dozvola.

Instalacije za dojavu požara i detekciju ugljen monoksida

Sa Novobeogradskim preduzećem Jugodata, sa kojim su već ugovoreni radovi na izvođenju termotehničkih instalacija, ugovoreno je i izvođenje instalacija slabe struje u delu garaže.
Izvodiće se instalacije za dojavu požara i detekciju ugljen monoksida.
Planirani rok za završetak radova je dve nedelje.

Razvodni gasovod Užice-Čajetina-Zlatibor

Sa arhitektonskim fakultetom u Begradu je potipsan ugovor za izradu projektne dokumentacije za izradu elaborata situacionog plana sa urbanističko-tehničkim uslovima za razvodni gasovodu Užice-Čajetina-Zlatibor.
Rok za izradu projektne dokumentacije je 20 dana.

Izvođenje termotehničkih instalacija za Jugodatu, Beograd Srbija

Sa preduzećem za pružanje usluga u oblasti informacionih tehnologija Jugodata doo ugovoreno je izvođenje radova na sistemima za ventilaciju i odimljavanje garaže njihovog poslovnog objekta u ul. Milutina Milankovića u Novom Beogradu. Radovi su ugovoreni po principu ključ u ruke.

Izvođenje stabilne instalacije za gašenje požara u Novom Beogradu

Sa Beogradskim preduzećem Jugodata potpisan je ugovor za izvođenje radova na sprinkler instalaciji. Radovi su ugovoreni poprincipu ključ u ruke. Rok za izvođenje radova je 3 nedelje.

Izvođenje termotehničkih instalacija u Rakovici, Beograd

Sa preduzećem Konstruktor Konsalting ugovoreno je izvođenje mašinskih instalacija u proizvodno poslovnom objektu u Beogradskom naselju Rakovica ukupne površine 1.500 m2.
Početak radova je predviđen za 1.09 dok je rok završetka 4 nedelje.

Nadzor nad izvođenjem radova - Fabrika za proivodnju tečnih materijala u građevinarstvu

Posle ugovora za vršenje stručnog nadzora nad građevinskim radovima potpisan je i ugovor o vršenju stručnog nadzora nad izvođenjem radova na instalacijama u okviru Fabrike za proivodnju tečnih materijala u građevinarstvu u okviru kompleksa fabrike Zvezda Helios.

Hidrotehničke instalacije Zvezda Helios

Potpisan je ugovor za projektovanje kompletnih hidrotehničkih instalacija u okviru fabričkog kruga Zvezda Helios.

Poslovni objekat Jugodata Novi Beograd

Izrada glavnih projekata Jugodata

Ugovorena je izmena i dopuna kompletne projektne dokumentacije na nivou glavnih projekata za poslovni objekat Jugodate u Novom Beogradu.
Pored izrade projektne dokumentacije dogovoreno je i pružanje konsultantskih usluga u procesu pribavljanja saglasnosti na projektnu dokumentaciju.

Holiday Inn Beograd, 12.000m2

Holiday Inn Beograd, 12.000m2

Na podruciju Novog Beograda u III Bulevaru 2008 godine projektovan je a kasnije i izveden hotel Holiday Inn. Ceo investicioni ciklus od pribavljanja uslova, izrade idejnog resenja, izrade projektne dokumentacije, pribavljanja saglasnosti na projektnu dokumentaciju, vodjenje izgradnje i pribavljanje upotrebne dozvole je vodjen pod patronatom ljudi koji su nekada bili deo Multicon Inzenjeringa a sada cine tim eksperata preduzeca Flow Plus.

Expo Hala, 6.000m2

Expo Hala, 6.000m2

Pored Holiday Inn-a na Novom Beogradu po istom principu kao i Holiday Inn projektovan je i izgrađen multifunkcionalan prostor od 6000m2 sa garaznim prostorom pod patronatom managmenta koji se danas nalazi u nasoj kompaniji.

AHA Plastik, 6.000m2

AHA Plastik, 6.000m2

U Indjiji je projektovana i izgradjena Trobrodna hala sa proizvodnim i skladištenim delom od 3.000m2.

» prethodni