srp | eng

Flow Albr

Aktuelnosti...

PRETHODNE AKTUELNOSTI

Aktuelnosti

» 11.04.11Rudnap Agrag Investicioni nadzor

Preduzeće FLow Plus je nakon uspešno okončane saradnje na izradi projektne dokumentacije i pribavljanju svih neophodnih dozvola sa preduzećem Rudnap Agrag ugovorilo i investicioni nadzor na izgradnji Hladnjače u Irigu.
Investicioni nadzor podrazumeva kontinuirani boravak nadzora na gradilištu sve do okončanja ugovorenih radova.

» ostale aktuelnosti