srp | eng

Flow Albr

Aktuelnosti...

PRETHODNE AKTUELNOSTI

Aktuelnosti

» 01.02.11 Rekreativno obrazovni centar Šuplja Stena na Avali

Sa preduzećem Rekreativno obrazovni centar Vračar potpisan je ugovor za projektovanje spoljašnjih termotehničkih, hidrotehničkih, elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija.
U sklopu rekonstrukcije pomenutog centra predviđena je i kompletna rekonstrukcija spoljašnje infrastrukture odnosno spoljašnjih instalacija na kojoj će učstvovati i eksperti preduzeća Flow Plus.
Rok za izradu projektne dokumentacije je 30 dana.

» ostale aktuelnosti